Gör en insats för klimatet och plånboken

Grön teknik för solceller är ett bidrag för installation av klimat och miljövänlig teknik i hemmet.

Detta täcker skattereduktionen
Skattereduktionen för grön teknik innefattar solcellssystem, system för lagring av egenproducerad energi, och laddningspunkter för elfordon. För solcelssystem täcks kostnaderna för material och arbete med 15%.För lagring av energi 50%.

Kontakta rådgivare för solceller i Västerås i dag på elis@elis.se