Varför investera i solceller?

 • Klimatsmart och utsläppsfri energi
 • Ren och billig ström med effektgaranti i 25 år samtidigt som det ökar värdet på fastigheten. Kan det bli bättre?
 • Du får avkastning på din investering direkt
 • Inom 5-8 år är din investering helt återbetalad.
 • Företagare drar av hela momsen. (25% billigare) plus en skattereduktion 60 öre per inmatade kilowattimme.
 • Inga fler stopp i drift och produktion med hjälp av batterier kopplat till anläggningen. Minskar även ditt beroende av skenande elpriser och nätavgifter.
 • Bidra till en grönare framtid – Ta vara på varenda solstråle!

Priset på solceller har rasat fritt de senast 10 åren samtidigt som verkningsgraden stadigt har ökat. Solceller har en oändlig potential som har möjlighet att konkurrera ut fossil elproduktion.

Solceller ökar fastighetsvärdet och sänker dina driftkostnader.

Glöm inte avdraget 60öre per inmatad kWh. Din valda elhandelsleverantör skickar ut årsbesked som du gör avdrag för i din deklarationen.

Lönar det sig med solceller?

Med en återbetalningstid på ca 10-12 år kan du räkna med många år av ren vinst.

Avdrag för Grön Teknik

Du som privatperson kan dessutom ansöka om statliga bidrag och stöd när du investerar i en egen solcellsanläggning. grön rot 20% på hela kostanden. 50% på energilagring

Elcertifikat

Du som producerar egen el från solceller kan ansöka om elcertifikat som du sedan kan sälja på öppna marknaden.


”Gör en insats för klimatet och plånboken”
Kontakta rådgivare för solceller i Västerås idag

Så här ser processen ut från idé till färdig anläggning!

 1. Du kontaktar oss och gärna två andra aktörer för jämförelse av offerter. Vi bokar in ett kostnadsfritt möte där vi går igenom era förutsättningar för er framtida solenergi.
 2. Kostnadsfri offert och produktionsberäkning.
 3. Godkännande av offert där vi bokar tid för installation.
 4. Föranmälan skickas till din elnätsägare.
 5. Installation utförs av våra behöriga elinstallatörer i samarbete med Elis Installation.
 6. Färdiganmälan skickas till din elnätsägare.
 7. Välkomstbrev skickas hem till dig från din elnätsägare med produktions id nummer därefter tecknar du produktionsavtal med valfri bäst erbjudande el leverantör.

Du är nu klar och kan nu njuta av egenproducerad energi till absolut lägsta pris.

FAQ – Vanliga frågor

När solenergin utnyttjas för produktion av elektricitet används solceller. De består av moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel - allt täckt med glas. När elektroner i halvledarmaterial träffas av dagsljus laddas de med energi, börjar flöda genom materialet och framställa likström.

Likströmmen omvandlas därefter till växelström i en växelriktare så att den kan anslutas till elnätet. Modulerna av solceller är ofta i storleken ca 1 x 1,65m och kan kopplas ihop till stora enheter för montering på exempelvis hustak.

Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas den till elektricitet i form av likström, som sedan förvandlas till 230 V växelström för elnätet. Beroende på anläggningstyp kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per m² och år. Solenergi kan även tas tillvara i en så kallad solfångare för produktion av värme.

Investeringsstöd
Energilagringen kan ske i olika batterilösningar och till en sådan lösning kan du få ett speciellt investeringsstöd. Du kan dessutom ansöka om statliga bidrag och stöd när du investerar i en egen solcellsanläggning. Att producera egen el kan även ge skattelättnader, för såväl större fastighetsägare som privatpersoner. Vilket gör att det idag kan vara rentav lönsamt att vara solcellsproducent.

Avdrag för Grön Teknik
Gäller både arbete och material när allt går via elektrikern som installerar. Annars gäller avdraget endast arbetet. Avdraget görs direkt på din faktura och gäller 15% på solceller och 50% på energilagring och laddboxar. Maxbelopp att söka för är totalt 50.000:-/år och person. Resekostnad är ej avdragsgillt. Läs mer om aktuella krav, maxbelopp och möjligheter till stöd hos Skatteverket.

Elcertifikat
Gör det mer lönsamt att producera förnybar el. Du som producerar egen el från solceller kan ansöka om elcertifikat som du sedan kan sälja på öppna marknaden. Certifikatet delas ut av staten och du kan få ett certifikat för varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar.

Att räkna hem investeringen i en egen solcellsanläggning har blivit betydligt enklare de senaste åren. Dels har kostnaderna för solceller minskat, dels har teknikutvecklingen gjort produkterna bättre och effektivare. Solceller har idag en livslängd på 30-40 år och dessutom högre verkningsgrad än tidigare. Med en återbetalningstid på ca 10-12 år kan du räkna med många år av ren vinst.

Du sänker även dina elräkningar när du producerar egen el. Om du får el över då? Ja då kan du sälja den vidare till elbolagen.
Vill du hellre spara elen som blir över? Då ska du lägga till en batterilösning, så du kan lagra den extra energin och använda den när det behövs.

Ett räkneexempel: en 15m² stor yta av solcellsmoduler (ca 12 moduler) genererar ca 2800 kWh/år. Med andra ord ett bra komplement till elen från ditt elbolag.

Solceller är moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel - allt täckt med glas.

Effektivast blir det om solcellerna skuggas så lite som möjligt - kolla gärna i förväg hur skuggor från träd, skorstenar, byggnader etc. påverkar. Begränsad skugga tidigt och sent på dagen stör inte så mycket.