Ladda bilen på företaget eller föreningen

Tryggt, säkert och kostnadseffektivt, vi hjälper er hela vägen från enstaka laddpunkter till integrerade smarta laddsystem med eller utan betalningsplattform och DC laddning upp till 150 kw så kallad snabbladdare.

Ladda bilen bidrag söks idag via Naturvårdsverket. Ladda bilen riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Vem får söka?

  • Bidrag kan sökas av bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.
  • Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Vi är med er hela vägen från projektering till ansökan av bidrag!