Ladda bilen på företaget, föreningen eller hemma

Tryggt, säkert och kostnadseffektivt, vi hjälper er hela vägen från enstaka laddpunkter till integrerade smarta laddsystem med eller utan betalningsplattform och DC laddning upp till 150 kw så kallad snabbladdare.

Ladda bilen bidrag söks idag via Naturvårdsverket. Ladda bilen riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Vem får söka?

  • Bidrag kan sökas av bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.
  • Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Vi är med er hela vägen från projektering till ansökan av bidrag!

Kontakta oss för mer information om laddbox

Laddbox + solceller = sant

Solceller och laddboxar fungerar utmärkt ihop. Tänk på att vissa laddboxmodeller behöver en viss energimätare om man vill kunna lastbalansera dynamiskt

Grönt Avdrag för din laddbox

Med ”Grönt Avdrag” får du upp till 50% i bidrag på din laddboxinstallation* direkt på fakturan.

Dynamisk lastbalansering

Installera en energimätare, den talar i realtid om för laddboxen hur mycket ström som finns tillgängligt.

Investeringsstöd till laddningsstationer som används av företag och andra organisationer

Det finns ett särskilt investeringsstöd som riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Som exempel kan nämnas laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning.

De stora förändringarna från 2018 års bidrag är att ansökningsförfarandet blivit enklare än tidigare och att ansökan om bidrag kan lämnas in efter att installationen utförts.

Bidraget gäller laddningspunkter som installeras tidigast 2019-07-15. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer. För att allt ska bli så smidigt för er som möjligt hjälper vi er alltid med denna ansökan så att ni slipper arbetet och administrationen som det innebär.

Vi installerar din laddbox, tryggt, säkert och kostnadseffektivt

Ladda bilen på företaget eller föreningen. Tryggt, säkert och kostnadseffektivt, vi hjälper er hela vägen från enstaka laddpunkter till integrerade smarta laddsystem med betal och administrations lösningar.


Kontakta oss för mer information om laddbox